padlock lock icon  Online

 

Beurskens All-Round Cargo is specialized in:

 

24/48 hour distribution
Each night, grouppage trailers head for Germany, Switzerland and Italy from our distributioncenter in Tegelen. This makes it possible to provide a 24 hour service for Germany/Switzerland and Northern Italy with alluring prices. The Benelux is served daily by our trucks of which some are double manned. 
Agro logistics
Beurskens All Round Cargo has it's hub in a region in which horticulture is one of the most important employers. For some of these companies we take care of the distribution of plants and sods of grass. For this distribution we make use of special truck-mounted forklifts and loading bridges. Speed and controlled temperature transport are key elemets during this process. Our vehicles are equipped with a track and tracesystem to provide our customers with accurate information at any time.
Automotive day/nightdistribution
Beurskens All Round Cargo takes care of the distribution of car parts from the central distribution center in Germany to cardealers in The Netherlands for a well-known autobrand. We use sprinter busses for the day routes. These sprinters pick up the parts in the morning and deliver during the day. In the evening we load the parts for the night routes and during the night we deliver the dealers and take empty packing retour. 
Distribution of furniture
In the Benelux and some parts of Germany we distribute packed furniture from our center in Tegelen. We use combi's and articulated vehicles as well as rigids. The swap bodies are loaded on route during the day and connected in the evening to make sure we can always deliver the next day. 
Express freight
Beurskens All Round Cargo started in 1982 as an Express carrier. The express market was still upcoming and developping in that time. This remains an important part for the operations of the Beurskens Group. To achieve this, the variety in our fleet comes in handy because it gives us the oppertinuty to provide an optimal solution for every transport. 
Handling and storage
The Beurskens Group has a heated warehouse of 7000m² at it's disposal of which 25000m² is dedicated to the storage and handling of furniture. The remaining surface area is used for Human Care Logistics and cross dock activities for our distribution center. 
Human care logistics
The newest branch of the Beurskens Group targets the transportation and installation of special care appliances like wheelchairs, hospitalbeds, reading magnifiers, incontinence materials etc. This branch is accomodated in a new company, HumanCareLogistics.
Special service-oriented transports
One of the specialties within the Beurskens Group is the transportation of complete/partial load of dangerous chemical and high-end cargoes. Our drivers are specially trained for this and have specific training programmes to keep a high standard. The communication between the customer and the planning is very important, if you wish we make use of an external sercurity agency to track the cargo online.   
Temperature controlled transport
Our fleet consists out of numerous articulated vehicles which can be used to cool or heat the cargo. For smaller cargo we make use of specially adapted busses to provide the optimal environment for our customers products. 

Via onze Webportal kunt u eenvoudig uw opdrachten ingeven, 24 uur per dag 365 dagen per jaar.

Ontzorgen

Door deze mogelijkheid kunnen wij u als klant ontzorgen met een stuk van uw administratie, u kunt uw orders volgen en beheren. Tevens genereert de Webportal na het ingeven van uw opdracht de transportdocumenten, deze krijgt u binnen een minuut op uw mail na het ingeven van de opdracht. Afdrukken van de documenten en bevestigen aan uw product of pallet volstaat.

Handleiding

Tevens ontvangt u een handleiding waarin de Webportal nog eens duidelijk wordt uitgelegd.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen betreffende het digitaal ingeven van orders, neem dan contact op met Sander Knoben, (+31)06-55775136.

 

 

sector service point

In de komende 2 jaar wil het Servicepunt Logistiek zorgen dat de komende jaren de juiste mensen met de juiste kwalificaties effectief op de juiste arbeidplaats in de logistieke sector landen. Maar ook dat er voldoende aanwas is voor de toekomst en daarvoor de aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven verder verbeteren.

Hiervoor wil het Servicepunt Logistiek verschillende door de markt gedragen activiteiten realiseren zoals:

  • Bedrijfsbezoeken voor leerlingen, decanenen en werkzoekenden
  • Presentaties op basisscholen en middelbare scholen
  • Strategisch personeelsmanagement MKB bedrijven
  • Betere aansluiting onderwijs bedrijfsleven -verkennen doorlopende leerlijn logistiek
  • Regionale CV- en vacaturebank Logistiek

Al deze activiteiten leiden tot het verkrijgen, werven, opleiden en plaatsen van hoogwaardig personeel in de logistieke sector, zodat de provincie Limburg de logistieke ambities als topsector kan blijven waarmaken en bedrijven kan blijven aantrekken.

Door de mix van activiteiten voor arbeidsmarkt en onderwijs in de regio zet het Servicepunt Logistiek de regio en Limburg op de kaart in de sector.

Professionele krachten midden in het netwerk
Het Servicepunt Logistiek wil de ingeslagen weg verder doorzetten en doorontwikkelen. Met deze weg wordt concreet invulling gegeven aan bovenstaande activiteiten en draagt daarmee bij aan de uitrol van de Provinciale ambities om de logistieke sector toekomstvast te versterken.

 

 

Tijdens de Nationale Distributiedag in Venlo heeft ABCO2, een nieuwe tool om de uitstoot van CO2 voor wereldwijde multimodale transporten te berekenen, gepresenteerd.

Met ABCO2 kunnen alternatieven doorgerekend worden. Zo kan bijvoorbeeld het effect van andere vervoersmodaliteiten of van bundeling van transportstromen worden berekend.


ABCO2ABCO2 is ontwikkeld door CAPE Groep op initiatief van Beurskens AllRound Cargo, Caroz, Geba Trans, Greenport Venlo, KLG Europe en SeaconLogistics.

Green Hub van Greenport Venlo

De ontwikkeling van ABCO2 is onderdeel van het programma Green Hub van Greenport Venlo, dat tot doel heeft de logistieke regio Viaport Venlo verder te ontwikkelen als duurzame en innovatieve logistieke regio. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning door de provincie Limburg, de Kamer van Koophandel Limburg en Ondernemend Limburg.

 

Follow us

follow us facebook   follow us youtube

Contact

Tichlouwstraat 45
5932AA Tegelen

Tel:  +31 77 3734380

www.allroundcargo.nl
beurskens@allroundcargo.nl